Skrevet av og kopirett ved Lill Chanett Andersen! Chinchilla siden 2006 - mangårig oppdretter under navnet Jennyrose.
Dommer og atferdsterapeut.
Mer om meg her

Chinchillaeier siden 2006, oppdretter siden 2008
Chinchilladommer siden 2012, dømt i Norge, Sverige, Danmark og Russland.
Arrangert og satt opp uttallinge utstillinger.
Holdt nybegynnerkurs til nye eiere, samt oppdretterkurs og kurs i tannhelse.

📌 Pelsparadiset Infohefte; den generelle kunnskapen enhver chinchillaeier bør inneha før kjøp av dyr.

📌 Bur og burbygging; Hvordan tenker jeg for best mulig sikkerhet og trygghet av burtilpasning til min chinchilla.

- How to build a safe cage for your chinchilla
© Lill Chanett Andersen, Pelsparadiset
Translated by Michelle Thelander


📌 Lek, læring, mestring

📌 Hvilken sand velger jeg til min chinchilla?

📌 Chinchilla og transport.

📌 Chinchilla helsesjekk og sykdomstips. Hva ser jeg etter?

📌 Chinchilla sårbehandling.

📌 Chinchilla soppbehandling; Den vanligste "sykdommen" hos chinchilla og hvordan forebygge, evt behandle denne.

📌 Pelsbiting

📌 Kam til din chinchilla

📌 Chinchilla pelsstell for både utstillingsdyr og kjæledyr! Nå også med utstillingsfinnish!

📌 Pelsskiftekalender

📌 Små kunnskapsdrypp (Visste du at? fra 2019)

📌 Chinchilla vs Ekorn

📌 Salg av dyr; hvilke vurderinger gjør man ved salg av dyr og hvorfor er oppdretter så spørrende.

📌 Avl slik jeg ser det, hvordan tenke ved sammensetning av avlspar.

📌 Stressfaktor i mors liv - hvor mye påvirker det avkommene?

📌 En oppdretters store ansvar! Sosialisering av barna og viktigheten av tiden hos oppdretter.

📌 Hvordan se kjønn hos barna

📌 Dyrevelferd

📌 Tannproblematikk hos chinchilla

📌 Tannproblematikk - selektering

~ Kunnskap gir trygghet = nøkkelen til god dyrevelferd! ~
~ Knowledge is the key to good animal welfare ~