UTDANNING:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet / Norges Veterinærhøgskole (NMBU) i samarbeid med Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr:

- Etologi og Antrozoologi (2010);beskrive og forklare de viktigste begreper og prosesser innen etologi (dyreatferd), samspill mellom gener og miljø/erfaringer; atferdsutvikling; mor-avkomsforhold; sosialisering, lek; nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres; sosialatferd og kommunikasjon; predasjonsatferd; atferdsbehov, stress, frustrasjoner, emosjoner; grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer; dyrevelferd.
- Læringsteori, teoretisk og anvendt (2011);habituering, sensitisering, assosiativ læring, kognitive teorier i læring, hukommelse, theory of mind og sosial læring. Sammenhengen mellom lærings- teori og utviklingen av problematferd (f.eks. fobier og stereotypier). En teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet.
- Dyrevelferd og lovgivning (2012);hvordan objektivt evaluere dyras velferd? Atferdsmessige og fysiologiske indikatorer på stress hos selskapsdyr. Emosjoner, motivasjoner og stress. Miljøberikelse. Trening og velferd. Etisk og velferdsmessig diskusjon om bruken av atferdsmodifiserende tiltak for selskapsdyr. Dyrevelferdslovene i Skandinavia. Hundeloven. Fokus på lovgivning relevant for rollen som atferdskonsulent.
- Nevropsykologi og farmakologi (2012);fokuserer på bruk av medisiner, feromoner og kosttilskudd til bruk i behandlingen av atferdsproblemer hos hund og katt, og inkluderer grunnleggende nevrovitenskap som er nyttig for å forstå læring, hukommelse og virkning av psykofarmaka.
- Atferdskonsultasjon – Observasjon, kartlegging, veiledning (2013);Hva er veiledning? Veiledning i lys av ulike teoretiske perspektiv. Motivasjon. Kartlegging og observasjon. Demonstrasjon av atferdskonsultasjon med eier. Den vanskelige samtalen. Etiske dilemma. Den vanskelige klienten. Humanpsykologiske temaer.

Høgskolen i Nord-Trøndelag
- Hundefag (2010-2011):Atferd, Læringsteori, Genetikk, Avl og Oppdrett, Ernæring, Helse, Velferd, Hundeeier og samfunn; lover og forskrifter

◦•●◉✿°`•~••~•`°✿◉●•◦

Kurs, forelesninger og seminarer/webinarer:

Hundeatferd v/Gry Løberg (2008). Chinchillaoppdrett trinn 1 v/NFFSCN (2008).

Chinchillaoppdrett trinn 2 v/NFFSCN og Niels Sørig (2009). Chinchillahold, genetikk og avl v/Ralph Shoots (usa 2009). Royal Canins kurs i Ernæringslære (2009)

Atferdsvariasjon v/ Gry Løberg (2012). Separasjonsangst v/ Gry Løberg (2012). Stress og Velferd v/ Gry Løberg (2012).

Sosial organisering og dominans v/Gry Løberg (2013). Kognisjon og bevissthet hos hund v/Gry Løberg (2013). Relasjon mellom hund og eier v/Gry Løberg (2013). Kastrasjon og atferd hos hund v/Gry Løberg (2013). Kynologikurs v/ Norsk Kennel Klubb (2013).

Aggresjon og konflikt; Personlighet og Temperament; Vitenskap i Trening - SPARCS International Conference on Dog Behavior (SPARCS 20.-22.juni 2014: )

Besøksvenn med Hund v/ Røde Kors (2015). Læring og Hukommelse; Hunder rundt om i verden; Stress - fysiologi, kognisjon og adferd - SPARCS International Conference on Dog Behavior (SPARCS 19.-21.juni 2015)

Seminar om dyrevelferd, Mattilsynet - Årets tema: Hjemløse katter lider – hvem har ansvaret? (2016). Groomingkurs, NAAK (2016).

AD og HD hos hunder v/ Line Terese Østerhagen (2017). Hundens gangarter og mønstring av hund v/ Line Terese Østerhagen (2017).

Empress Chinchilla Online Seminar (2019):
What you need in your First Aid Kit by Sumiko De La Vega. Angora Fur Quality & Judging Angoras by Tamara Tucker. Genetic Coat Color of Chinchillas, by Cara Beasley. Grooming Demonstration by Shahna Thomas Powell. Culturing Strep Bacteria
by Cara Beasley, PhD. Disaster Preparedness by Shahna Thomas Powell and Dee Bunk-Hatch. What fur Qualities Judges look for on the Show by Maxine Lynch. Pet Nutrition, Baker Institute and Cornell Vet.Med (2019)

Hvordan kommuniserer katten din? v/ Bjarne O. Braastad (2020).
Feline Hyperesthesia by Dr. Becker (2020) Empress Chinchilla Online Seminar (2020): Barn Tour of E.Tennessee Chinchillas, Saving Babies, Malocclusion/Treating Strep by, Katie Spicer, Judging Standards for Shows & Complimentary Breeding  by Tamara Tucker, Production - Why litter Size Matters by Maxine Lynch.

Purrfect nutrition by Cornell Veterinary Medicine (2021). Dyrevelferdskonferansen 2021, FNE: Hvordan gi dyrene et godt liv?

Dyrevelferdkonferansen 2022, FNE:
Animal behaviour, communication and welfare from a human perspective. Hvordan sikre god dyrevelferd i dyreassisterte intervensjoner? Hvordan kommuniserer fisk? Ku, kalv og bonde i samspill. Kattens kommunikasjon og velferd. Fjørfe - hvordan forstå og tilrettelegge for velferd hos høner, kylling og kalkun.

Kattegenetikk med Ylva Stockelberg (2022). Sterk og sprek hund v/ Line Terese Østerhagen (2022). Massasjeteknikker v/Beate Bjørnhom (2022). Kurs for forhåndsvurdering Besøksvenn med Hund RK (2022). Feeding cats through life v/M.L. Chandler (2022), 

Styrketrening v/ Line Østerhagen (2023). Training as enrichment v/Eduardo Fernandez (2023).
Pet Food Basics v/Dr. Lisa Weeth (2023). Atferdsmedisin for hund og katt v/Gry Eskeland (2023): Introduksjon til atferdsmedisin og gjennomgang av ulike perspektiv. Hvordan jobber atferdskonsulenten. Stressmedisin. Hvordan virker hjernen? Nevrotransmittere. Nevromodulerende kosttilskudd. Feromoner. Teamarbeid. Hormonelle utfordringer. Kasusbeskrivelser og praktisk bruk. Animal Behaviour and Welfare v/University of Edinburgh and Scotland's Rural College (2023): Introduction, History and Concepts of Animal Welfare. Animal Behaviour and Animal Welfare Assessment. Practical Animal Welfare: Companion Animal Welfare, Farm Animal Welfare, Captive Wild Animal Welfare. Emotive Animal Welfare Issues. Understanding pet Food v/ Renee M Streeter (2023). Animal Consciousness v/ UIO (2023). Truth about cats and dogs v/University of Edinburgh and Scotland's Rural College (2023): Insight into cats and dogs behaviour: through their eyes. Ethology, the scientific and objective study of non-human animal behaviour. Explore cat and dog sensory capabilities and how they interact with their world. The domestic environment and how our cats and dogs adjust to this. How to improving our beloved cats and dogs lives for the better, for example through enriching their environment, training, and appropriate care at all stages of their lives. Feline ascitic - updates on FIP by Dr. Sam Taylor, ISFM (2023). Feline febrile? Antibiotic conundrums by Fergus Allerton, ISFM (2023). Cat Friendly Clinics by Dr. Sam Taylor, ISFM (2023). RECOVER CPR for Pets  by The Recover

Initiative (2023). A Modern Approach to Ethical Animal Training Methods from Dr. Eduardo J. Fernandez (2023).

The Royal Canin Weight Management Virtual Congress (2023): Tackling Comorbidities in Dogs and Cats With Obesity, Promoting Healthy Weight in Senior Cats, The Added Health Benefits of Controlling Calories in Patients on a Special Diet, Having Confident Conversations About Weight, Interactive, Real Life Case Workshop to Put Your Knowledge to Practical Use. Styrketrening og kroppskoordinasjon ved Hundetrener Carina Josephine (2023). A Cat Friendly Home - helping caregivers to get it right by Laura Watson, ISFM (2023). Introducing Cats Conference (2023): The Separation by Joey Lusvardi, The Exposure by Laura Cassiday, Life After the Gate by Tabitha Kucera, Basics of Clicker Training Cats by Katenna Jones. Diarrhoea Management, effects of pre- and probiotics by Jennifer Granick (2023).


PawPeds-kurs:
- PawPeds G1- Grunnkurs for katteeiere: Anatomi, en introduksjon. Atferd. Grunnleggende informasjon om mat og næringsbehov. Innekatt - Utekatt. Hvordan finne rett oppdretter? Rasekatt - Huskatt. Lover og regler når man kjøper katt. Kjøpsavtale. Sikkert kattemiljø. Sand/sandkasser. Kastrering. Helsekontroller og vaksinasjoner. Den gamle katten. Parasitter. Vanlige sykdommer og helseproblematikk. Helseprogram. PawPeds og databasen. Katteraser og kattefarger. Utstilling. Avl? - oktober 2016

- PawPeds G2– Grunnkurs i katteoppdrett: Kattehold; lover, regler og retningslinjer. Oppdretteransvar. Mentorskap. Avlsplanlegging. Valg av avlsdyr. Eierskap av hannkatt og hunnkatt. P-pillebruk. Generell genetikk. Fargegenetikk hos katt. Arvelige sykdommer og defekter. Infeksjonssykdommer. Paring, drektighet og fødsel. Kattungens liv hos oppdretter; kattens utvikling, kjønnsbestemmelse, håndmating, defekter, fargebestemmelse, registrering og sertifisering. Valg av kattunge. Salg. - mai 2017

Erfaring:
Hundeoppdretter 2005 - 2020
Jobbet som atferdskonsulent gjennom studier og i selvstendig næringsdrivende frem til slutten av 2017.

Chinchillaeier siden 2006, oppdretter siden 2008
Chinchilladommer siden 2012, dømt i Norge, Sverige, Danmark og Russland.
Arrangert og satt opp uttallinge utstillinger. Holdt nybegynnerkurs til nye eiere, samt oppdretterkurs og kurs i tannhelse. Avsluttet chinchillaoppdrettet i 2021 - veileder og hjelper fortsatt chinchillaeiere og oppdrettere.

Opprettet katterinavn i FIFe 2017.
Har i dag (2023) 4 kastrater og 1 somalifrøken for mulig avl, trener klikkertrening med alle 5
Opprettet Klikkerkatter i jan -22